Hvordan lage en god forskrift for delte elsparkesykler?

Hvordan lage en god forskrift for delte elsparkesykler?

Hvordan lage en god forskrift for delte elsparkesykler?

Med digital regulering kan byene utøve sin myndighet med mer dynamikk enn i tradisjonelle reguleringer. En by må imidlertid vedta tradisjonelle, analoge forskrifter som har den nødvendige fleksibiliteten og åpenheten for denne dynamikken.

Siden vi grunnla Nivel i 2019, har teamet vårt hjulpet byene med å legge grunnlaget for moderne regulering ved å inkludere noen viktige prinsipper i formelle dokumenter som gjør det mulig for byene å være like dynamiske som mikromobilitetsoperatørene. Bergen, Stavanger, Ålesund, Sarpsborg og andre byer har alle fått innspill fra oss om hvordan de kan oppnå riktig nivå på forskriften.

Prinsipper for dynamisk, digital regulering

1. Obligatorisk datadeling
Leverandører som ønsker å drive virksomhet, må pålegges å levere sanntidsdata fra driften av mikromobilitetstjenestene i kommunen.
2. Retningslinjer for digital kommunikasjon
Kommunen krever at operatørene følger digitalt kommuniserte soner, med tilhørende regler og gebyrer, for å legge til rette for konkurranse på like vilkår og effektiv kommunikasjon.
3. Overholdelse av forskriften
Operatører må overholde de dynamiske forskriftene i byen og betale de tilhørende avgiftene for å kunne operere.

Nivel tilbyr reguleringsverktøy basert på 2-veis sanntids datautveksling, utviklet for kommunalt ansatte. Dette gjør det mulig for byen å reagere på dynamiske endringer i driften av mikromobilitetstjenestene. Parkeringsforbudssoner, soner med redusert hastighet og kjøringforbudtsoner kan legges til, fjernes og justeres etter behov. 

Nivel bruker standardiserte dataformater i et verktøy som er fleksibelt nok til å ta hensyn til lokale forskjeller. God digital regulering gjør det mulig for byer å få tryggere og ryddigere gater - med en veldistribuert mobilitetstjeneste. 

Hva er inndataene våre basert på?

  • Anbefalinger fra Transportøkonomisk institutts (TØI) 116-siders rapport "Delte elsparkesykler i Oslo - en tidlig kartlegging".

  • Erfaringer med utarbeidelse av retningslinjer og forskrifter i ulike kommuner - og hvordan de fungerer i hverdagen.

  • Kontakt med en rekke byer og andre myndigheter om disse spørsmålene.

  • Våre innspill til hvordan vi best kan oppnå en god regulering av sparkesykler for å balansere byens ulike behov. 

Erfaringer fra byer som samarbeider med Nivel

Byene vi samarbeider med, nyter godt av ryddigere og tryggere gater. Se hva de har opplevd med våre digitale verktøy.

"Reguleringsverktøyet er mer dynamisk og imøtekommer de teknologiske nyvinningene hos operatørene, med like god teknologi for kommunene."

Thor Haakon Bakke

Byråd for samferdsel i Bergen (2019-2022)

"Verktøyet fra Nivel gjør oss i stand til å reagere raskt på endringer på gateplan"

Lars Ove Kvalbein

Prosjektleder for mikromobilitet i Bymiljøetaten Bergen

Erfaringer fra byer som samarbeider med Nivel

Byene vi samarbeider med, nyter godt av ryddigere og tryggere gater. Se hva de har opplevd med våre digitale verktøy.

"Reguleringsverktøyet er mer dynamisk og imøtekommer de teknologiske nyvinningene hos operatørene, med like god teknologi for kommunene."

Thor Haakon Bakke

Byråd for samferdsel i Bergen (2019-2022)

"Verktøyet fra Nivel gjør oss i stand til å reagere raskt på endringer på gateplan"

Lars Ove Kvalbein

Prosjektleder for mikromobilitet i Bymiljøetaten Bergen