Regulering av mikromobilitet

Begrensning av det totale antallet er ikke et problem

Harald argumenterer: Hvis du begrenser det totale antallet delte sparkesykler i en by, vil de bli enda tettere konsentrert i sentrale områder for å maksimere inntektene per sparkesykkel. Som by ønsker man en god fordeling av mobilitetstjenesten.

17. november 2022

"Problemene oppstår på lokalt nivå, der digital regulering kan løse problemene", sier Nivels administrerende direktør Harald Sævareid til Torgeir Waterhouse under et foredrag på Nordic Edge Expo som nå sendes på TV.

Harald fortsetter: "Hvis du begrenser det totale antallet delte sparkesykler i en by, vil de bli enda tettere konsentrert i sentrale områder for å maksimere inntektene per sparkesykkel. Som by ønsker man en god fordeling av mobilitetstjenesten. Strengere reguleringer i sentrale områder vil forhindre problemene vi har sett med overfylte gater."

Digitale reguleringer gjør det mulig for byene å ta kontroll over det offentlige rom. Med kraftige reguleringsverktøy følger også diskusjonen om hvor mange sparkesykler som skal tillates i det offentlige rom. Vår anbefaling er å regulere hotspots: på travle torg, utenfor togstasjonen osv. og la tjenesten spre seg i byrommet med mindre regulering. 

Dette foredraget der Harald forklarer alt videre til Torgeir Andrew Waterhouse gjør det enda tydeligere:

https://vimeo.com/event/1251510

"Du gir byene [...] mulighet til å regulere når det trengs, automatisk, og til å sørge for at utnyttelsen av byrommet er balansert.", oppsummerer Torgeir Andrew Waterhouse tjenesten vår.


Imøtekomme behov i sanntid på lokalt nivå

Hvor mange elsparkesykler det er behov for i en by, kan variere avhengig av tid på døgnet og område. Det kan for eksempel være for mange elsparkesykler i én del av byen, mens det ikke er noen i en annen. For å få bukt med overfloden av elsparkesykler i byen, velger noen byer å redusere det totale antallet elsparkesykler. Logisk sett vil en slik begrensning av det totale antallet elsparkesykler føre til færre elsparkesykler i hele byen, men det vil ikke påvirke fordelingen og nytten av elsparkesyklene. Færre sparkesykler kan fortsette å oversvømme et enkelt sted, mens situasjonen med utilstrekkelig tilgang på elsparkesykler i utkanten av byen ikke endres.

For å oppnå bedre mobilitet er det viktig å regulere antall sparkesykler avhengig av sanntidssituasjonen i hver sone. På denne måten kan sparkesyklene fordeles og brukes der det faktisk er behov for dem til enhver tid. Dette kan være en stor fordel for mobiliteten i byene, som et brukervennlig, rent og trygt supplement til den eksisterende kollektivtransporten. 

Nivel Regulator støtter denne tilnærmingen og videreformidler informasjonen i en toveis datautveksling mellom byene og delingsmobilitetsoperatørene.

holde seg i løkken

Abonner for mer inspirasjon.