Funksjoner

Regulering av det offentlige rom - helt enkelt.

Funksjoner

Regulering av det offentlige rom - helt enkelt.

Funksjoner

Regulering av det offentlige rom - helt enkelt.

Nå er det slutt på dårlig parkerte sparkesykler i byen.

Med appen Feilparkering kan alle enkelt sende bilde og plassering til feilparkerte sparkesykler til den aktuelle operatøren. Appen støtter alle operatører og er et effektivt verktøy for innbyggerne til å holde gatene ryddige.

La operatørene fikse feilparkeringer

La sparkesykkeloperatører fikse feilparkerte sparkesykler. Minimer byens ressurser til å håndtere parkeringsovertredelser.

Følg med på operatørenes responstid på feilparkeringene

Analyser tiden hver enkelt operatør bruker på å rette opp feilparkeringer. Sett klare insentiver for å løse dem raskt.

Ryddig sentrum med dedikert parkering

Byen kan enkelt innføre relativt strenge parkeringsrestriksjoner i de indre delene av byen. Byen blir tryggere og ryddigere når kjøretøyene begrenses til bestemte parkeringsområder.

Parker og fotballbaner uten sparkesykler

Parker, fotballbaner og kirkegårder fulle av sparkesykler? Definer forbudssoner for kritiske områder. Sonene videresendes til alle operatørene. Dette sparer byene for mye kommunikasjonsarbeid med hver enkelt operatør.

Abonner på nyhetsbrev fra Nivel

Nå er det slutt på dårlig parkerte sparkesykler i byen.

Med appen Feilparkering kan alle enkelt sende bilde og plassering til feilparkerte sparkesykler til den aktuelle operatøren. Appen støtter alle operatører og er et effektivt verktøy for innbyggerne til å holde gatene ryddige.

La operatørene fikse feilparkeringer

La sparkesykkeloperatører fikse feilparkerte sparkesykler. Minimer byens ressurser til å håndtere parkeringsovertredelser.

Følg med på operatørenes responstid på feilparkeringene

Analyser tiden hver enkelt operatør bruker på å rette opp feilparkeringer. Sett klare insentiver for å løse dem raskt.

Ryddig sentrum med dedikert parkering

Byen kan enkelt innføre relativt strenge parkeringsrestriksjoner i de indre delene av byen. Byen blir tryggere og ryddigere når kjøretøyene begrenses til bestemte parkeringsområder.

Parker og fotballbaner uten sparkesykler

Parker, fotballbaner og kirkegårder fulle av sparkesykler? Definer forbudssoner for kritiske områder. Sonene videresendes til alle operatørene. Dette sparer byene for mye kommunikasjonsarbeid med hver enkelt operatør.