Funksjoner

Regulering av det offentlige rom - helt enkelt.

Funksjoner

Regulering av det offentlige rom - helt enkelt.

Funksjoner

Regulering av det offentlige rom - helt enkelt.

Nå er det slutt på dårlig parkerte sparkesykler i byen.

Via appen Nivel Poor Parking kan alle innbyggere sende et bilde og en lokasjon av en dårlig parkert sparkesykkel til operatøren. Appen støtter alle operatører og er et effektivt verktøy for innbyggerne til å holde gatene ryddige.

La sparkesykkeloperatører fikse parkeringsovertredelser

La sparkesykkeloperatører fikse feilparkerte sparkesykler. Minimer byens ressurser til å håndtere parkeringsovertredelser.

Følg med på operatørenes responstid på feilparkeringene

Analyser tiden hver enkelt operatør bruker på å rette opp parkeringsovertredelser. Sett klare insentiver for å løse dem raskt.

Ryddig bysentrum med tvungen parkering

Byen kan enkelt innføre relativt strenge parkeringsrestriksjoner i de indre delene av byen. Byen blir tryggere og ryddigere når kjøretøyene begrenses til bestemte parkeringsområder.

Parker og fotballbaner uten sparkesykler

Parker, fotballbaner og kirkegårder fulle av sparkesykler? Definer forbudssoner for kritiske områder. Sonene videresendes til alle operatørene. Dette sparer byene for mye kommunikasjonsarbeid med hver enkelt operatør.

Abonner på nyhetsbrev fra Nivel

Nå er det slutt på dårlig parkerte sparkesykler i byen.

Via appen Nivel Poor Parking kan alle innbyggere sende et bilde og en lokasjon av en dårlig parkert sparkesykkel til operatøren. Appen støtter alle operatører og er et effektivt verktøy for innbyggerne til å holde gatene ryddige.

La sparkesykkeloperatører fikse parkeringsovertredelser

La sparkesykkeloperatører fikse feilparkerte sparkesykler. Minimer byens ressurser til å håndtere parkeringsovertredelser.

Følg med på operatørenes responstid på feilparkeringene

Analyser tiden hver enkelt operatør bruker på å rette opp parkeringsovertredelser. Sett klare insentiver for å løse dem raskt.

Ryddig bysentrum med tvungen parkering

Byen kan enkelt innføre relativt strenge parkeringsrestriksjoner i de indre delene av byen. Byen blir tryggere og ryddigere når kjøretøyene begrenses til bestemte parkeringsområder.

Parker og fotballbaner uten sparkesykler

Parker, fotballbaner og kirkegårder fulle av sparkesykler? Definer forbudssoner for kritiske områder. Sonene videresendes til alle operatørene. Dette sparer byene for mye kommunikasjonsarbeid med hver enkelt operatør.