Regulering av mikromobilitet

Balansering med letthet og kraft i Bodø

Regulering av elsparkesykler i en mindre by

14. november 2023

Toppbildet er datagenerert

Med 50 000 innbyggere og 500 delte elsparkesykler har Bodø by tatt i bruk et prinsipp om minimal regulering. De fleste soner og regler ble etablert i en times opplæring på video kommunen. På grunn av lav befolkningstetthet og få elsparkesykler har det vært få problemer med distribusjon av elsparkesykler, noe som har ført til få restriksjoner.

Skjermbilde fra Bodøs regulator

Tidlig skjønte kommunens folk dynamikken i digital regulering, og visste at de kunne legge til flere restriksjoner for å reagere på uønskede situasjoner på gateplan. Operatørene er også klar over dette og oppfører seg deretter. De ønsker selvsagt å operere så fritt som mulig

Byens myndigheter har forvaltet den digitale reguleringen på en proaktiv måte og kun gjort noen få endringer i de 16 sonene i løpet av det første halvåret. Sonene omfatter blant annet forbudssoner på kirkegårder, parkeringsforbud i parker og småbåthavner og langsomme soner i handlegatene.

Begrensningen på 500 kjøretøy gjelder kun de sentrale områdene i kommunen, og dermed kan operatørene tilby så mange kjøretøy de vil utenfor disse sonene, noe som muliggjør et bedre mobilitetstilbud i utkanten. De kommuneansatte innså tidlig at sentrumssonen var for stor og reduserte den til ikke inkludere universitetsområdet på Mørkved, nesten 10 km fra sentrum.

Ved å innføre få og enkle restriksjoner, kan byen fokusere på andre oppgaver. Samtidig har de full oversikt over sparkesyklene, byen får verdifull innsikt i bruksmønstre og løse eventuelle problemer etter hvert som de oppstår. 

Kommunen har stort sett brukt reguleringsverktøyet for å overvåke om operatørene overholder grensen for antall kjøretøy og generelt bruk, inkludert statistikk på turer per kjøretøy, totale turer, fordeling av turer gjennom dagen, gjennomsnittlig turlengde og når elskparkesyklene brukes og de mest populære ruter. Administratoren kan også overvåke tilgjengeligheten på elsparkesyklene – inkludert mer detaljerte rapporter om status på kjøretøyene, alt utført fra skrivebordet.

holde seg i løkken

Abonner for mer inspirasjon.