Regulering av mikromobilitet

Avgrensede parkeringsområder fungerer

I desember 2020 innførte Bergen en regel om at sparkesykler kun skal parkeres på anviste parkeringsplasser i sentrum. Vi har analysert hvor godt dette fungerer i praksis. Det viser seg at 89 % av sparkesyklene parkeres som de skal! 🎉

1. desember 2022

I desember 2020 innførte Bergen en regel om at sparkesykler kun skal parkeres på anviste parkeringsplasser i sentrum. Vi har analysert hvor godt dette fungerer i praksis. I den forbindelse tok vi en titt på 91 ulike parkeringsområder i Bergen sentrum. Det viser seg at 89 % av sparkesyklene som er koblet til sanntidsreglene fra Nivel Regulator, parkerer på de angitte parkeringsplassene slik de skal.

Ryddigere gater med obligatoriske parkeringsområder

I løpet av sparkesykkelpiloten i Bergen mottok de fleste operatørene policy-data i sanntid, mens én operatør ikke deltok. Brukerne hos sistnevnte var ikke pålagt å avslutte turene sine i de dedikerte parkeringssonene. Overraskende nok parkerte også 50 % av disse brukerne kjøretøyene sine frivillig i parkeringsområdene.


Det viser at brukerne ønsker å parkere riktig når de har mulighet til det, sier Lars Ove Kvalbein.


Den 1. juni 2022 vedtok Bergen en lokal forskrift som krever at alle operatører må overholde deres regelverk for å kunne operere i byen. Derfor vil andelen frittflytende kjøretøy bli lavere i fremtiden på grunn av obligatorisk datadeling mellom alle operatører og byen.


GPS-posisjonering trenger ikke å være 100 % presis.

‍Når en by oppretter parkeringsområder i Nivel Regulator, konfigurerer operatørene kjøretøyene sine slik at brukeren kan avslutte turen innenfor en radius på ca. 30 meter rundt det relativt lille parkeringsområdet. Grunnen til dette er at det er vanskelig å finne den nøyaktige posisjonen til en sparkesykkel ned til noen få meter ved hjelp av GPS-posisjonering. Vi observerte imidlertid at hvis parkeringsområdene er i sikte for brukeren, er det svært få som velger å parkere sparkesykkelen langt unna de avmerkede områdene, selv om den digitale bufferen tillater det.

Konkret fant vi at mindre enn 4 % av de geo-inngjerdede sparkesyklene ble parkert mer enn 5 meter utenfor de avmerkede parkeringsområdene, mens brukerne i praksis kunne avslutte turen innenfor en radius på 30 meter. Dette tyder på at brukerne i Bergen gjerne bidrar til å holde gatene ryddige hvis det er mange parkeringsplasser tilgjengelig.

Brukervennlig opprettelse av egne parkeringsområder

‍Opprettelse av avgrensede parkeringsområder er en av de vanligste reguleringene som byer setter i Nivel Regulator. Vi mener at dette bør være veldig enkelt å gjøre, og har derfor optimalisert arbeidsflyten for å opprette disse områdene så raskt som mulig. Bergen oppretter regelmessig nye parkeringsområder i løpet av få minutter. Vi streber etter å skape ryddige gater med minimal innsats.

➞ Last ned hele rapporten

holde seg i løkken

Abonner for mer inspirasjon.